Sản Phẩm

  • CÂY MAI CHIẾU THỦ ( CỔ THỤ )

  • Lượt xem : 1376
  • Xuất xứ : ĐỒNG THÁP
  • Mô tả: Bộ Mai Ciếu Thủy Đại Cổ Thụ này có hoành gốc từ 0,6m đến 0,8m cây cao khoảng 2,5m tay cành bằng bắp tay chứng tỏ cành nhánh này uốn sửa đã hơn 30 năm cây có rễ nôm rất đẹp. toàn thân và tay cành mốc trắng già Cổ. bộ Mai này có tuổi thọ không dưới 100 năm rất Quí hiếm.
  • Giá : 40.000.000 vnđ
  • Chi tiết sản phẩm
  • Bình luận
 
Bộ Mai Ciếu Thủy Đại Cổ Thụ này có hoành gốc từ 0,6m đến 0,8m cây cao khoảng 2,5m tay cành bằng bắp tay chứng tỏ cành nhánh này uốn sửa đã hơn 30 năm cây có rễ nôm rất đẹp. toàn thân và tay cành mốc trắng già Cổ. bộ Mai này có tuổi thọ không dưới 100 năm rất Quí hiếm.
 
Giá Mai Chiếu Thủy này là :  80 triệu - đến - 90 triệu/ 02cây (Một cặp) = 40 - 45 triệu/01 cây
Em Ngọc 0909 151 567

Sản phẩm cùng loại